Adda

Vad har Inköpscentralen gjort för att påtala och åtgärda att fel priser har tillämpats i ramavtalet med ABA Skol?

Inköpscentralen initierade omedelbart diskussioner med ABA Skol när vi fick kännedom om att felaktiga priser tillämpades. Diskussionerna resulterade i att parterna kunde fastslå att ramavtalet hade tillämpats på ett felaktigt sätt och efter ytterligare förhandlingar kom Inköpscentralen och leverantören överens om att uteblivna rabatter ska återbetalas till samtliga upphandlande myndigheter som drabbats.