Adda

Inventering verkar finnas i flera avtalsområden, vilket ska jag välja?

För att dokumentera resultatet av inventeringen kan ni föra in produkterna i IT-plattformens databas.

Själva den fysiska inventeringen görs av er själva eller tillsammans med en leverantör (efter avrop) inom avtalsområdena A och/eller C i ramavtalet. Enligt våra krav ska samarbetet mellan dessa leverantörer fungera väl.