Adda

Kan vi skriva längre kontrakt med en leverantör?

Ja, det är ganska nödvändigt, eftersom det är tjänster som är löpande över en projekttid. Enligt villkoren måste kontraktet tecknas innan ramavtalet upphör och får gälla max 1 år efter att ramavtalet upphört.