Adda

Vad gäller för oss som har egna frankeringsmaskiner och önskar frankera med dem samt eventuellt posta försändelserna i Postens brevlådor. Kan frankostämplad post ingå i Hämtning?

Den leverantör som skall hämta försändelser har också rätt till ersättning för denna tjänst. Det betyder att UM som använder sin frankeringsmaskin riskerar dubbel debitering.

I de fall man kan ställa om frankeringsmaskin till annan leverantörs märkning, kan detta göras avseende den leverantör som blivit tilldelad. Kontakta leverantör och/eller frankeringsleverantör för instruktion.

Om UM "tar hem" tjänsten och frankerar i frankeringsmaskin, för att sedan själva lägga försändelser på brevlåda, är detta något Inköpscentralen inte kan ha synpunkt på. Det är i så fall ett val som UM fattar själv.

Rikstäckande brev som frankeras med frankeringsmaskin, distribueras med PostNord. De kan ingå i hämtning.