Adda

Gällande geografiska områden och sorterade sändningar.

Fråga:
Gällande tjänsteområde 5-8 Osorterad och sorterade sändningar. Vad gäller för geografiska området? Vilken leverantör ska vi lämna in en sändning (även lokalpost) till om vår printleverantör ligger utanför vårt eget geografiska område Region eller kommun?

  • Printleverantören finns i det geografiska området Region Kronoberg och breven ska delas ut till adressat i Region Stockholm?
  • Printleverantören finns i det geografiska området Kommun Värnamo och ska delas ut till adressat i kommun Uppsala?

Svar:
Om man har utskriftstjänster på en annan ort i Sverige än den ort man har sitt säte/huvudsakliga verksamhetsområde (t.ex. säte i Stockholm men utskriftstjänster i Helsingborg) ska försändelserna lämnas till den leverantör som vunnit området där försändelserna ska delas ut. Detta innebär att om en försändelse exempelvis trycks på Strålfors i Ljungby ska separering av försändelserna ske (om leverantören inte är rikstäckande), så att de försändelser som leverantören kan dela ut lämnas till den leverantör som vunnit utdelning för denna tjänst, resten av försändelserna ska gå till den leverantör som har vunnit rikstäckande distribution. Antagen leverantör ansvarar för att meddela tryckeriet de postnummer som denne täcker.

Se dock särskilda regler om s.k. mellandistribution om den upphandlande myndigheten avropar från Inköpscentralens ramavtal Utskriftstjänster 2011.