Adda

Om vi har utskick som vi önskar ska bli utdelat mitt i veckan utan annan reklam – vem ska vi anlita? Tilldelad leverantör har oftast utdelning på helgerna och tillsammans med annan reklam. Kan vi anlita PostNord och deras tilläggstjänst?

Försändelsen ska levereras till mottagarens brevlåda inom tre (3) vardagar efter dag för postinlämning, detta har de accepterat i och med att de lämnat anbud i upphandlingen. Se definitionen av ODR i FFU:

Oadresserad direktreklam (ODR)
Med oadresserad direktreklam (ODR) avses inrikes oadresserade reklamförsändelser eller samhällsinformation som väger högst 2 kg. Samhällsinformation delas även ut till mottagare som undanbett sig reklam. Minsta distribution och utdelning av oadresserad reklam är 250 st. försändelser. Försändelsen ska levereras till mottagarens brevlåda inom tre (3) vardagar efter dag för postinlämning.

Tidpunkter för inlämning och utdelning måste Upphandlande myndighet och den tilldelade leverantören komma överens om.