Adda

Vad gäller för utskick av oadresserad reklam

För avrop av utskick av oadresserad direktreklam (ODR) och samhällsinformation enligt ramavtalen för Postförmedling 2013 och 2013-2 gäller tjänsteområde 13.