Adda

Vad gäller för REK?

Det är en tilläggstjänst. Endast PostNord har offererat tilläggstjänster. Det går att göra avtal om att annan leverantör ombesörjer hämtning av REK. Om annan leverantör hämtar REK och lämnar vidare till PostNord, börjar PostNords ansvar gälla först när de har tagit emot den rekommenderade försändelsen. Denna typ av frågor går att lösa i direkt dialog med leverantörerna.