Frågor och svar Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Vanliga frågor

Finns en specifik mall för avrop av taligenkänning?(2)

Mallarna är generella och det finns ingen mall för specifika produkter. Vi ser dock kontinuerligt över behovet av specifika mallar eller exempelavrop när intresset växer inom ett område som till exempel taligenkänning.

Vi vill använda ramavtalet för taligenkänning som vi vill integrera i våra verksamhetssystem. Hur gör vi?

Taligenkänning ryms inom programvaruområdet Kontorsstöd. För att avropa krävs en förnyad konkurrensutsättning där ni beskriver ert behov och era krav. En del i det kan vara att beskriva hur många användare det handlar om, om taligenkänning ska köras i egen regi eller som molntjänst, mot vilket system som ni vill integrera taligenkänning och på vilket sätt etc. Ta gärna stöd av avropsvägledningen och avropsmallar.

Kan man göra förnyad konkurrensutsättning på enstaka programvaror utan att byta LSP?

Nej, inte när det gäller Microsoft. Det är inte vi (Inköpscentralen) eller leverantörerna som bestämmer det, det är Microsoft.

Kan en kommun beställa licenser åt sina kommunägda bolag på vårt ramavtal?

Ja, så länge bolaget finns med som avropsberättigad. Bolagen kan nyttja ramavtalet, men inte dra nytta av volymavtalen och den rabatt som volymrabatterna innebär eftersom det är styrt i EU-lagstiftning att kommersiella bolag ska konkurrera på lika villkor. Om ett offentligt bolag då får rabatter och inte ett privatägt bolag konkurrerar de inte på lika villkor.

Kan man beställa andra programvaror från andra än de i anbuden angivna programvarutillverkarna?

Ja, så länge programvaran ryms inom något av programvaruområdena kan man beställa de programvaror leverantörerna har i sitt totalutbud.

Vi har skrivit på fullmakt/bekräftelse för Kammarkollegiets ramavtal på motsvarande område. Kan vi ändå använda Inköpscentralens ramavtal?

Varken Kammarkollegiet eller Adda Inköpscentral ingår ramavtal som är obligatoriska att tillämpa för de kommuner som ingår i den avropsberättigade kretsen.

Kan man ställa nya krav på leverantören? T.ex. att leverantören ska ha en viss typ av certifiering eller partnerstatus?

Det är inte möjligt att ställa nya kvalificeringskrav på leverantören vid ett avrop. Man kan ställa ytterligare krav som är kopplade till upphandlingsföremålet, förutsatt att de finns angivna i det ursprungliga förfrågningsunderlaget till ramavtalet (dessa finns beskrivna i avropsvägledningen). Som alltid gäller de grundläggande principerna där bl.a. proportionalitet är av vikt.