Adda

Finns en specifik mall för avrop av taligenkänning?(2)

Mallarna är generella och det finns ingen mall för specifika produkter. Vi ser dock kontinuerligt över behovet av specifika mallar eller exempelavrop när intresset växer inom ett område som till exempel taligenkänning.