Frågor och svar om ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänster 2014

Vanliga frågor

Kan man avropa en leveranspartner för tre år – hur gör man för att få med sånt man inte nu vet att man behöver om två år i en FKU?

UM skriver i sin förnyande konkurrensutsättning det planerade behov som finns under den period som man avser att kontraktet ska löpa (dock högst tre år). UM bör här kunna planera så pass hur utvecklingen ser ut de kommande åren. Om UM gör en totalomställning av hela sin plattform och ska ha nya licenser för alla anställda som de inte har beskrivit i en förnyad konkurrensutsättning måste de göra en ny förnyad konkurrensutsättning, men om det rör sig om enstaka licenser ryms det.

Hur hantera en övergång om man sitter med programvara genom tidigare avtal?

Fråga: Hur hantera en övergång om man sitter med programvara genom tidigare avtal (Programvaror 2013) och vill avropa nya i detta avtal? Kan man avsluta gamla avtalet eller skriva över licenser till nya avtalet? Om man tex får ny licenspartner för de nya programvarorna men har en sedan tidigare genom de gamla avtalet (för vissa licenser)?

Svar: Det beror helt på hur UM har skrivit i sitt kontrakt med leverantören om uppsägning.

Kan man avropa andra programvaror än de i anbuden angivna programvarorna?

Ja, man kan avropa de programvaror leverantörerna har i sitt utbud, även om de inte omnämns i anbuden.

Kan en kommun avropa licenser åt sina kommunägda bolag på vårt ramavtal?

Ja, så länge bolaget finns med som avropsberättigad. Bolagen kan nyttja ramavtalet, men inte dra nytta av volymavtalen och den rabatt som volymrabatterna innebär eftersom det är styrt i EU-lagstiftning att kommersiella bolag ska konkurrera på lika villkor. Om ett offentligt bolag då får rabatter och inte ett privatägt bolag konkurrerar de inte på lika villkor.

Hur skriver UM i FKU så att de säkerställer att de inom ett leveransavtal även kan avropa övriga programvaror som leverantörerna har?

UM skriver i sin förnyade konkurrensutsättning vilket behov de har av programvaror och vilka under den period som de avser att teckna kontrakt (leveransavtal).

Är inte alla leverantörer ackrediterade Microsoft LAR på vårt avtal?

Alla är LAR, eller LSP som det nu heter. Vi har ställt det som krav i upphandlingen.

Kan man göra FKU på enstaka programvaror utan att byta LAR?

Nej, inte när det gäller Microsoft. Det är inte Inköpscentralen eller leverantörerna som bestämmer det, det är Microsoft.