Adda

Är inte alla leverantörer ackrediterade Microsoft LAR på vårt avtal?

Alla är LAR, eller LSP som det nu heter. Vi har ställt det som krav i upphandlingen.