Adda

Hur skriver UM i FKU så att de säkerställer att de inom ett leveransavtal även kan avropa övriga programvaror som leverantörerna har?

UM skriver i sin förnyade konkurrensutsättning vilket behov de har av programvaror och vilka under den period som de avser att teckna kontrakt (leveransavtal).