Frågor och svar Stationstankning 2017

Vanliga frågor

Kan vi tanka HVO diesel och HVO100 i våra dieseldrivna fordon?

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det fossila dieselbränslet. HVO säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen och är godkända för användning i alla dieselmotorer.

HVO100 (100% HVO) som uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige och kräver godkännande från fordonstillverkaren för användning i respektive fordon då den normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de av fordonsindustrin accepterade standarderna för dieselbränsle, såsom SS 15 54 35 och SS-EN 590.

För närmare information om vilka fordon som accepterar HVO100 hänvisas till respektive fordonsbolags hemsida.

Är det OK att göra avsteg från rangordningen pga exempelvis politiska miljö- och inköpspolicys, då rangordnad etta inte uppfyller kraven i policyn? Kan man göra avsteg t ex för att ettan inte erbjuder HVO inom vårt geografiska anbudsområde?

Rent juridiskt kan vi inte lämna rekommendationen att göra avsteg från rangordningen av detta skäl.

Vi har inte kravställt tillgång på specifika produkter (t.ex. HVO), utöver ett bassortiment som måste erbjudas för att en anläggning ska ingå i utvärderingen.

Ett avsteg från rangordningen kan också ställa till problem om rangordnad nummer ett senare under ramavtalets löptid erbjuder produkten.

Vårt förslag är att ni tar en diskussion med berörda leverantörer och förklarar dilemmat. Ramavtalsleverantörerna är av erfarenhet pragmatiska och lösningsorienterade, så förhoppningsvis kan situationen lösas i samförstånd.