Adda

Är det OK att göra avsteg från rangordningen pga exempelvis politiska miljö- och inköpspolicys, då rangordnad etta inte uppfyller kraven i policyn? Kan man göra avsteg t ex för att ettan inte erbjuder HVO inom vårt geografiska anbudsområde?

Rent juridiskt kan vi inte lämna rekommendationen att göra avsteg från rangordningen av detta skäl.

Vi har inte kravställt tillgång på specifika produkter (t.ex. HVO), utöver ett bassortiment som måste erbjudas för att en anläggning ska ingå i utvärderingen.

Ett avsteg från rangordningen kan också ställa till problem om rangordnad nummer ett senare under ramavtalets löptid erbjuder produkten.

Vårt förslag är att ni tar en diskussion med berörda leverantörer och förklarar dilemmat. Ramavtalsleverantörerna är av erfarenhet pragmatiska och lösningsorienterade, så förhoppningsvis kan situationen lösas i samförstånd.