Frågor och svar Stationstankning 2014

Vanliga frågor

Ramavtalsleverantören har satt upp en pump för ren HVO på en av sina anläggningar i vår kommun. Innebär det att vi kan avropa ren HVO på ramavtalet?

Ren HVO ingår inte i ramavtalet då denna produktspecifikation ej innefattas i den upphandlade specifikationen för diesel. Inblandning av HVO upp till ca 50 % i konventionell diesel uppfyller dieselspecifikationen och ingår däremot i ramavtalsupphandlingen.