Adda

Hur lång tid kan kontrakt/leveransavtal tecknas för?

Kontrakt får inte sträcka sig längre än 3 år efter att ramavtalet löpt ut, det vill säga oktober 2022 + eventuellt 1 års förlängning.