Adda

Vad innebär utbruten larmmottagning?

Utbruten larmmottagning avser en variant av larmmottagning, där ni själva agerar primär larmmottagare. Det vill säga en funktion där ni i så fall avropar mjukvara för larmmottagning och att alla larm i första hand går dit. Leverantörens larmcentral fungerar då som sekundär larmmottagare.