Adda

Vilket delområde ska vi använda?

Vid val av delområde utgår ni ifrån vilka delar av trygghetslarmskedjan ni är i behov av. Det vill säga trygghetslarmen och/eller larmmottagning samt med eller utan kommunikation.