Adda

Vad innebär installation på delområde 1, hela larmkedjan?

Kommunen kan vid avrop specificera om man är i behov av installation eller om man avser låta egna utförare genomföra installationen av trygghetstelefonerna. Se mer under punkt 5.11.1.1 i förfrågningsunderlaget avseende delområde 1. Det går att precisera installationskrav vid avrop även från delområdena 2 och 3, se punkterna 6.11.1.1 och 7.9.1.1 i förfrågningsunderlaget.