Adda

Vad är signalerade dokument?

Ett signalerat dokument är ett dokument som på något sätt ska särbehandlas i förhållande till övriga dokument i en fil/order. Som exempel kan tas kreditfakturor eller fakturor med nollbelopp som efter utskrift ska returneras till avsändaren istället för att skickas till mottagaren.