Adda

Vad är urplock?

Urplock innebär att användaren i samband med att fil/order skickas kan ange att vissa dokument, unika för den aktuella ordern, inte ska skickas till mottagaren utan istället returneras till avsändaren. Som exempelvis: Avsändaren meddelar att "fakturor med nr 12345-12349 i denna order ska returneras till oss som avsändare".