Adda

Vi är några kommuner som vill göra avrop på ramavtalet tillsammans. Är det möjligt och är det något särskilt vi bör tänka på?

Det finns inget som hindrar er att göra ett gemensamt avrop. Däremot finns det några punkter som behöver beaktas i avropsunderlagen för att det ska bli enkelt att göra utvärderingen.

Ta gärna kontakt med oss på inkopscentralen@adda.se inför ett gemensamt avrop så kan vi ge en mer riktad vägledning utifrån era specifika behov.