Adda

Hur går ett avrop till om vi behöver leveranser efter att ramavtalet löpt ut?

Genom avrop med leveranser inom 1 år. Behovet kan delas in i två delar – en fast del och en optionsdel.

Den fasta delen bör överskrida ett ekonomiskt värde av 60% av behovet. Här beskrivs vilka tjänster man behöver och när. Man förbinder sig att köpa denna del.

Optionsdelen bör understiga ett ekonomiskt värde av 40% av behovet. Här beskrivs vilka produkter och tjänster man behöver och när. Man förbinder sig inte att köpa denna del - det är valfritt att nyttja optionen.

En option som anger att ni har rätt att köpa en viss vara till ett visst pris måste uppfylla vissa krav: den bör klart, exakt och entydigt beskriva under vilka förutsättningar den kan tillämpas och anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.