Adda

Hur lång tid stoppas upphandlingen vid en överprövning?

Förvaltningsdomstolarnas handläggning av Inköpscentralens upphandlingsmål ha de senaste två åren varierat mellan två och elva månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för våra mål under 2018 är ca sex månader.