Adda

Hur ska jag beräkna värdet på vårt behov?

Ekonomiavdelningar kan vara behjälpliga med att ta fram hur mycket som tidigare köpts av ramavtalsleverantörerna. På så sätt kan ni göra en bedömning framöver.