Adda

Om mitt behov av dryckesautomater förändras efter att kontrakt är tecknat, hur ska jag göra?

Det beror på vilka optioner ni har genom de avrop ni gjort innan ramavtalet Dryckesautomater 2013. Det är alltså viktigt att försöka ta reda på om behovet är statiskt eller kommer att förändras över tid redan innan avropet.

När nya ramavtalet Dryckesautomater 2017 är tilldelat (helt eller delvis) och ni är avropsberättigade, kan ni anmäla avrop på det avtalet istället.