Adda

Vad innebär begreppen ”Kontrakt” och ”Ramavtal”?

Kontrakt är ett avtal som innebär att man kravställt vilka produkter och tjänster som ska omfattas samt att en leveransplan är någorlunda fastställd. Kunden/beställaren ska åta sig att köpa vissa produkter mot en viss ersättning.

Ramavtal är ett avtal där man inte åtagit sig att köpa vissa produkter mot viss ersättning. Det kan exempelvis innebära att man inte kan ange exakta volymer och leveranstider.