Adda

Vi har behov av dryckesautomater under 2019, när ramavtalet har löpt ut, hur gör vi?

Om behov av dryckesautomater finns för hösten 2018/våren 2019 rekommenderar vi att ni i första hand ser över möjligheterna att förlänga befintliga avropsavtal och att ni i andra hand gör ett avrop innan ramavtalen Dryckesautomater 2013 upphör - där ni i en leveranstidsplan beskriver behovet för våren.

Om behov av leverans finns för hösten/vintern 2019 rekommenderar vi att ni inväntar nya ramavtalet Dryckesautomater 2017. Om avtalstecknandet blir försenat ytterligare kan ni överväga eventuell egen upphandling för specifikt behov. Övriga behov kan senare avropas på nya ramavtalet.
Se frågan nedan och den särskilda avropsvägledningen vi tagit fram för fler detaljer.