Adda

Hur gör man ett avrop om vi behöver leveranser efter att ramavtalet löpt ut?

Det finns olika sätt att göra det på:

Antingen en fast beställning med leverans inom 6 månader (en- eller flera olika leveranser)

Eller en beställning som innehåller både en fast- och en optionsdel. Vid beställning till leverantör ska bilagan Kontraktsmall för optionsavrop följa med. Du hittar den publicerad bland Stöddokumenten i den särskilda vägledningen. I slutet finns en kontraktsmall - fyll i de blå instruktionerna. Kontraktet ska följa med själva beställningen som en bilaga.

Den fasta delen bör överskrida ett ekonomiskt värde av 60 % av totala behovet under perioden. Här beskriver man vilka produkter och tjänster man behöver och när man behöver dem och till vilken/vilka adresser. Kan vara engångsleverans eller successiva. Man förbinder sig att köpa denna del.

Optionsdelen bör understiga ett ekonomiskt värde av 40 % av totala behovet under perioden. Där beskriver man vilka produkter och tjänster UTÖVER den fasta delen man behöver. Det är valfritt att nyttja hela eller delar av optionen. Man ska precisera så mycket det går – vilka produkter, vilken leveranstid/adress, tjänster.