Adda

Hur mycket kan jag beställa efter 26 november?

Det beror på om ni tecknat kontrakt innan ramavtalets sista giltighetsdag och vad kontraktet säger att ni kan köpa. Om ni inte har tecknat något kontrakt kan ingen ytterligare beställning göras.

Om nya ramavtalet Yrkesskor 2020-2 är tilldelat (helt eller delvis) och ni är avropsberättigade kan ni anmäla avrop där istället.