Adda

Hur stor risk är det att inget avtal kommer i november?

Eftersom upphandlingen fick avbrytas och göras om är den försenad, vilket innebär en överhängande risk att avtalet ej kommer finnas klart i tid när det nuvarande ramavtalet upphör att gälla. Sedan tillkommer risken för överprövning. Vi gör allt vi kan för att få fram ett ramavtal i tid.