Adda

Kan jag dela upp behovet?

Ja, det kan du göra. Avropsmodellen rangordning per avrop gäller fortfarande.