Adda

Måste vi göras central beställning inför avtalsslut?

Nej, det måste ni inte. Avropsmodellen är fortfarande rangordning per avrop vilket innebär att varje beställare/enhet/plats kan göra egna avrop.