Adda

Vilket stöd kan jag få av Adda?

Du får kostnadsfritt stöd och hjälp av Adda kontakta oss på inkopscentralen@adda.se 08-525 029 96

Använd vår speciellt framtagna vägledning med kontraktsmall som guidar dig till köp med tilläggsoptioner.

Delta i det webbinarium där vi informerar mer om läget och ger förslag på vägen framåt.

Kontakta ditt regionala inköpsstöd, en regional resurs närmare dig som kund.