Frågor och svar Yrkeskläder och skor

Vanliga frågor

Om vi har tecknat kontrakt med rangordnad 1 som sedan har problem att leverera, hur gör vi?

  • Har ni tecknat kontrakt och gör bedömning att ni ska häva kontraktet, har ni rätt enligt punkt 7.2.2 i ramavtalet att, efter hävningen, undanta rang1 från kommande avrop och alltså teckna kontrakt med rang 2 fortsättningsvis.
  • Har ni tecknat kontrakt och gör bedömning att ni kan kortsiktigt lösa era behov genom avrop till rang2, pga rang1 tillfälliga leveransbekymmer, har ni rätten till det enligt punkt 1.3.2 i förfrågningsunderlaget.

Innehåller alla avtalsområden ytterkläder?

Nej, endast avtalsområde 1 - Arbetskläder, varselkläder, profilkläder samt handskar innehåller ytterkläder. Där kan man hitta t ex köpa vinter-, regn- och varselkläder för både förskolepersonal som yrkespersonal t ex park-, renhållnings- och fastighetstekniker.

Exempelprodukter: Varselväst/jacka, hängselbyxor, skalbyxor och jacka, underställ, parkas, jacka, regnjacka/rock, overall, hantverksväst, hantverksbyxor, tröjor.

Mössa och keps finns inom avtalsområde 2 - Kläder för vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt profilkläder.

Strumpor, kavaj och kjol omfattas inte av vårt ramavtal.

Var hittar jag sortimentet som är avtalat?

Under fliken Leverantör hittar du länkar till respektive ramavtal där prislistor och sortiment är publicerade. Eftersom delområde 2 varit överprövat under en längre tid behöver denna information i uppstartsfasen (sommaren 2018) justeras något. Viss information kan vara inaktuell. För bästa information kontakta leverantören i första hand. För delområde 3 är prislistorna aktuella.

Kontaktuppgifterna hittar du under Stöddokument.

Kan jag vända mig till leverantör nummer 2/3 i rangordningen eftersom vi haft/har avtal med dem?

Avrop ska göras från ramavtalsleverantör nr 1 i rangordningen.

Upphandlande myndighet har dock rätt att tillfråga ramavtalsleverantör nr 2 i rangordningen osv. om ramavtalsleverantör nr 1 i rangordningen inte uppfyller något av nedanstående villkor:

  • Inte kan leverera varorna som upphandlande myndighet önskar avropa från det nettoprissatta sortimentet.
  • Inte kan leverera inom avtalade leveranstider.
  • Inte kan uppfylla kundens behov på varor som omfattas av upphandlingens övriga sortiment

Leverantörernas avtal innehåller produkter/sortiment som uppfyller likvärdiga behov.

Rabatt för tryck och brodyr – avser den tjänsten eller produkten?

Rabatten avser själva tjänsten. Sedan tillkommer priset för produkten – antingen ur nettoprissatt framtaget sortiment eller ur leverantörernas övriga sortiment med avtalad rabatt.

Vad är det för skillnad på Fristads och Hejco?

Fristads är bolaget Inköpcentralen har tecknat ramavtal med och inom deras försäljning finns varumärket Hejco. Varumärket är specialiserat inom t ex vård/omsorg, lokalvård och andra yrkesgrupper som arbetar främst inomhus.

Fristads egna varumärke riktar sig främst till yrkesgrupper som behöver grövre yrkes- och skyddskläder – te x hantverkare och parkarbetare.