Adda

Kan jag vända mig till leverantör nummer 2/3 i rangordningen eftersom vi haft/har avtal med dem?

Avrop ska göras från ramavtalsleverantör nr 1 i rangordningen.

Upphandlande myndighet har dock rätt att tillfråga ramavtalsleverantör nr 2 i rangordningen osv. om ramavtalsleverantör nr 1 i rangordningen inte uppfyller något av nedanstående villkor:

  • Inte kan leverera varorna som upphandlande myndighet önskar avropa från det nettoprissatta sortimentet.
  • Inte kan leverera inom avtalade leveranstider.
  • Inte kan uppfylla kundens behov på varor som omfattas av upphandlingens övriga sortiment

Leverantörernas avtal innehåller produkter/sortiment som uppfyller likvärdiga behov.