Adda

Var hittar jag sortimentet som är avtalat?

Under fliken Leverantör hittar du länkar till respektive ramavtal där prislistor och sortiment är publicerade. Eftersom delområde 2 varit överprövat under en längre tid behöver denna information i uppstartsfasen (sommaren 2018) justeras något. Viss information kan vara inaktuell. För bästa information kontakta leverantören i första hand. För delområde 3 är prislistorna aktuella.

Kontaktuppgifterna hittar du under Stöddokument.