Adda

Hur ofta sker prisförändringar och hur får vi information om förändringar?

Prisjusteringar på ramavtalet görs var sjätte månad och uppdateras i avtalsprislistan. Leverantörernas webbutik uppdateras samtidigt och de kunder som har implementerat e-katalog får då nya prisfiler av leverantörerna.

Övriga kunder rekommenderas att länka sin avtalsinformation till vår avtalskatalog.