Adda

Om man ska ha utprovning är tanken då att man ska bjuda in alla fem leverantörer?

Utprovning sker så som ni önskar, antingen bjuder ni in alla eller flera leverantörer samtidigt eller sprider ut besöken.