Adda

Vad betyder särskild fördelningsnyckel?

Att det är individens behov som styr vilken produkt som efterfrågas och därmed vilken leverantör ni lägger beställning hos. I detta avtal gäller alltså ingen rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.