Adda

Var hittar jag leverantörer, sortiment och priser?

Hela det upphandlade sortimentet är sammanställt i en avtalsprislista per leverantör. Den innehåller leverantörens fasta- och övriga sortiment. Produkter utanför denna lista får inte säljas på avtalet. Priserna som visas är det slutliga kundpriset.

Fasta sortimentet får uppdateras endast om en produkt helt utgår och det övriga sortimentet får uppdateras var tredje månad med till exempel nytillkomna produkter.

Du hittar senast godkända avtalsprislista publicerad under respektive leverantör. Samma sortiment och priser finns på respektive leverantörs webbutik efter att du loggar in. Där presenteras bara inköpscentralens avtalade sortiment. Kontakta leverantörerna för inloggningsupgifter. Du hittar uppgifterna under fliken Leverantörer.