Adda

Hur mycket kan jag beställa efter 24:e augusti?

Det beror på vilka optioner ni har genom de avrop ni gjort innan ramavtalet Möbler 2013 upphört.

Om nya ramavtalet Möbler 2017 är tilldelat (helt eller delvis) och ni är avropsberättigade kan ni anmäla avrop där istället.