Adda

Hur stor risk är det att inget nytt ramavtal finns klart att använda i juni?

Det är en stor upphandling där många leverantörer gärna vill få ramavtal. Risken för överprövning finns alltid men vi gör vad vi kan för att minimera den.