Adda

Hur vet jag om det nya ramavtalet är klart och om jag får avropa på det?

För att få information om nya händelser, se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev Avtalsnytt. Gå även in med jämna mellanrum och läs informationen på upphandlingssidan för Möbler 2017 på vår webbplats.

Du får avropa om din verksamhet är avropsberättigade på möbler 2017. Om ni är berättigade på båda avtalen bör den som är upphandlingsansvarig i verksamheten avanmäla er på möbler 2013 i samband med att hen gör avropsanmälan för möbler 2017.

När ramavtalet Möbler 2017 är klart för avrop, skickar vi ut Avtalsnytt och gör klart ramavtalssidan på webbplatsen. Under fliken Är jag berättigad på denna sida listar vi samtliga som är avropsberättigade på ramavtalet.