Adda

Om vi följer Inköpscentralens rekommendationer, kan avrop överprövas?

Ja. Varje kund ansvarar för sitt eget avrop och bedömningar, precis som leverantörerna har möjlighet att göra egna tolkningar och bedömningar utifrån de avrop på ramavtalet som annonserats. Våra rekommendationer speglar vår tolkning av gällande rätt.