Adda

Vilka priser gäller i kontraktet?

I förfrågningsunderlaget anger ni hur ni vill att leverantörerna ska lämna pris och vilka villkor ni vill ha gällande kring det. Ramavtalets villkor kring anbudspriser gäller som grund.