Adda

Vad händer med uppföljningen av ramavtalet?

Vi avser att bjuda in till uppföljningsmöten tillsammans med deltagande kommuner och vårdgivare under hösten 2015.