Adda

Hur avropar och beställer jag från ett ramavtal?

För att kunna avropa från ramavtalet krävs att en avropsanmälan görs här på vår webbplats.

Efter att du gjort denna avropsanmälan får leverantörerna på ramavtalet information om att er organisation har anmält sig för avrop. Leverantörerna vet då att din organisation är behörig att handla på ramavtalet och tar sedan emot beställningar via e-post, e-handelsplats och/eller kundtjänst per telefon.

Logga in på Mina sidor och välj det ramavtal du vill avropa på och läs därefter i avropsstödet vem du kontaktar på just det ramavtal du vill avropa ifrån.