Adda

Hur fungerar det med vårdgivare som har flera verksamheter?

Upphandlingen utformades så att anbudsgivarna fick lämna ett anbud per verksamhet och ramavtal har tecknats per verksamhet. Detta innebär att om en kommun placerar på en verksamhet som inte har ramavtal är detta en placering utanför ramavtal. Detta gäller även om företaget har andra verksamheter med ramavtal.